Record details

Title
    Odborný posudek ČGS z hlediska geologie k žádosti Česko-bavorského parku, české části , o zařazení do Sítě národních parků na základě směrnice MŽP č. 6/2007
Other titles
    Specialized Report to application of Czech-Bavarian Geopark, Czech part for its recognition and membership in the Group of Czech Geopark Association, written from the geological point of view, according to Rule Of Ministry of Environment 6/2007.
Author
   Babůrek, Jiří
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
   Knésl, Ilja
   Petáková, Zdeňka
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geopark, sustainable development
Title keyword
    6/2007
    č
    části
    české
    Česko-bavorského
    ČGS
    Do
    Geologie
    Hlediska
    MŽP
    Národních
    Odborný
    Parku
    Posudek
    Sítě
    Směrnice
    Základě
    Zařazení
    žádosti
Abstract (in czech)
   Z geologického hlediska je zmíněná oblast velmi vhodná ke zřízení Česko-bavorského geoparku
Abstract (in english)
   Specialized Report to application of Czech-Bavarian Geopark, Czech part for its recognition and membership in the Group of Czech Geopark Association, written from the geological point of view, according to Rule Of Ministry of Environment 6/2007.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014