Record details

Title
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
Other titles
    The recovery of soil and water acidification in Orlické hory as a base for forest management strategies
Author
   Hofmeister, Jan
   Hruška, Jakub
   Krejčí, R.
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    atmospheric deposition, soil acidification, water acidification, spruce forest
Title keyword
    Acidifikovaných
    Horách
    Jako
    Lesy
    Oblasti
    Odhad
    Orlických
    Péče
    Půd
    Regenerace
    Rozhodnutí
    Rychlosti
    Strategická
    Vod
    Východisko
Abstract (in czech)
   Cílem výzkumné zprávy byla identifikace velikosti atmosférické depozice a dlouhodobé nutriční degradace půd hřebene Orlických hor ve vztahu k dalšímu pěstování lesa v těchto polohách. Velmi vysoká depozice dusíku a vápnění půd způsobuje nadměrnou mineralizaci humusu a velké vyplavování dusičnanů z půd do půdních a povrchových vod. Dostupnost bazických živin na nevápněných lokalitách je obecně nízká, na vápněných lokalitách naopak extrémně vysoká v organických horizontech půd. Současně ale zůstává nezměněna dostupnost těchto živin v minerálních horizontech hlubších než 5 až 10 cm. Vzhledem k nepříznivému poměru C/N v organických horizontech jsou tyto půdy velmi náchylné k rychlé mineralizaci humusu, vyplavování dusičnanů a další ztrátě živin. Hlavní doporučenou strategií je orientace na listnaté porosty, vyloučení vápnění a uplatňování jen takových opatření, které nepovedou k dalšímu narušení svrchních vrstev půdy.
Abstract (in english)
   The recovery of soil and water acidification in Orlické hory as a base for forest management strategies
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014