Record details

Title
    Odkrytá geologická mapa České republiky 1: 25 000, 24-411 Jedovnice
Other titles
    Uncovered geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-411 Jedovnice
Author
   Bubík, Miroslav
   Černý, Jan
   Gilíková, Helena
   Otava, Jiří
Pub. date
    2013
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    uncovered geological map, Brno Massif, Moravian Karst, Drahany Culmian,Cretaceous, Jurassic, Badenian, Ottnangian, stratigraphy, lithology, tectonics, 24-411 Jedovnice
Title keyword
    24-411
    25
    000
    České
    Geologická
    Jedovnice
    Mapa
    Odkrytá
    Republiky
Abstract (in czech)
   : Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 zobrazující geologickou a strukturní stavbu území s legendou, geologickým řezem a litostratigrafickým schématem a geofyzikálním polem. Mapa dále obsahuje informace o výskytech pramenů a starých důlních děl.
Abstract (in english)
   Uncovered geological map of the Czech Republic 1:25 000, 24-411 Jedovnice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014