Record details

Title
    Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
Publisher
    Rubico
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2007
ISBN
    978-80-7346-078-5
Title keyword
    Dny
    Hematologické
    Mezinárodní
    Olomouc
    Olomoucké
    účastí
    XXI
Articles from monograph
    Rozdíly v intenzitě exprese antigenu CD20 u pacientů s chronickou B-lymfatickou leukémií, lymfomem z malých lymfocytů a lymfomem plášťové zóny