Record details

Title
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
Author
   Anger, Ladislav
   Jenikovská, Eva
   Trčková, Jiřina
   Včelová, Irena
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
Physical description
    19 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Verification flake ashes mixture behaviour during their deposition to the underground spaces. Physical model 1-2002 - dry setting
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    geotechnical engineering
Title keyword
    1-2002
    Chování
    Do
    Fyzikální
    Model
    Ověření
    Podzemních
    Popílkových
    Prostor
    Prostředí
    Směsí
    Suché
    Ukládání
Abstract (in czech)
   Na fyzikálním modelu bylo studováno chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor vzniklých po těžbě bez následného zakládání vyrubaných prostor.
Abstract (in english)
   On the physical model the flake ashes mixture behaviour was studied, during their deposition to the underground spaces which came into being due to excavation without consecutive backfilling of worked-out space.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012