Record details

Title
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
Other titles
    The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Author
   Buzek, František
   Kadlecová, Renáta
   Kvítek, Tomáš
Pub. date
    2004
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    water, groundwater, nitrate contamination, drenage
Title keyword
    Akčních
    Dusičnanové
    Jako
    Lokalit
    Opatření
    Ověření
    Podklad
    Podzemních
    Povrchových
    Programech
    Rozsahu
    Vlivu
    Vod
    Vybraných
    Zatížení
    Zatravnění
    Zornění
Abstract (in czech)
   Studium dynamiky mělkého oběhu podzemní vody v zatravněných a zorněných částech povodí malých povodích s rozdílným typem meliorací. Studium změn nitrátů pomocí 15N ve vodách.
Abstract (in english)
   The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014