Record details

Title
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
Other titles
    The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Author
   Bůzek, František
   Kadlecová, Renata
   Kvítek, Tomáš
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    catchment areas grass-covered plowing nitrate pollution water
Title keyword
    2005
    Akčních
    Dusičnanové
    Etapa
    Jako
    Lokalit
    Opatření
    Ověření
    Podklad
    Podzemních
    Povrchových
    Programech
    Rozsahu
    Vlivu
    Vod
    Vybraných
    Zatížení
    Zatravnění
    Zornění
Abstract (in czech)
   Stanovení dynamiky mělkého oběhu podzemních vod pomocí O18 v zorněné a zatravněné části malých povodí s rozdílným provedením meliorací, změny ve vyplavování nitrátů s použitím 15N.
Abstract (in english)
   The verification of an influence grass-covered and a plowing of choosen areas with nitrate pollution water in the catchment areas
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014