Record details

Title
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
Other titles
    Verification of oxygen and nitrogen isotopes use for description of water dynamic circulation in unsaturated zone and proportion nitrate in runoff
Author
   Bůzek, František
   Jačková, Ivana
   Kadlecová, Renata
   Válková, Ivana
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    oxygen and nitrogen isotopes, dynamic circulation, nitrate, base flow, runoff
Title keyword
    Dusíku
    Dynamiky
    Forem
    Izotopů
    Kyslíku
    Odtoku
    Ověření
    Podílu
    Popis
    Procesu
    Průchodu
    Půdní
    Rozpuštěných
    Vrstvou
    Využitelnosti
Abstract (in czech)
   Oponovaná etapová zpráva - Na základě obsahu stabilních izotopů kyslíku v podzemní vodě byl proveden odhad filtračních koeficientů za vegetační a mimovegetační období. Dotace odtoku je závislá na srážkách a ovlivňuje jak koncentraci dusičnanů tak zastoupení d15N. Vyšší obsah krátkodobé složky oběhu vod znamená vyšší koncentraci dusičnanů a také změnu v d15N. Průměrná doba zdržení infiltrovaných srážek v nesaturované zóně o mocnosti 0,9 až 1,1 m se pohybuje dle geochemických modelů od 7,5 do 13,5 měsíců. Podzemní voda tvoří 65-98 % vody v drenážních systémech ve studovaných povodích.
Abstract (in english)
   Verification of oxygen and nitrogen isotopes use for description of water dynamic circulation in unsaturated zone and proportion nitrate in runoff
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014