Record details

Title
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
Other titles
    verifying of stable isotope use for description of dissolved nitrogen transport through soil profile and its discharge generation
Author
   Bůzek, František
   Jačková, Ivana
   Kadlecová, Renata
Pub. date
    2008
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    18O 15N stable isotopes, soil nitrate, discharge generation
Title keyword
    Dusíku
    Dynamiky
    Forem
    Izotopů
    Kyslíku
    Odtoku
    Ověření
    Podílu
    Popis
    Procesu
    Průchodu
    Půdní
    Rozpuštěných
    Vrstvou
    Využitelnosti
Abstract (in czech)
   Overeni vyuziti stabilnich izotopu pro popis transportu dusicnanu pudni vrstvou a jejich zastoupeni v odtoku
Abstract (in english)
   verifying of stable isotope use for description of dissolved nitrogen transport through soil profile and its discharge generation
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014