Record details

Title
    Příloha ke zprávě o geotermickém výzkumu vrtu GTPVLT-1 (Litoměřice)
Author
   Čermák, Vladimír
   Dědeček, Petr
   Krešl, Milan
   Šafanda, Jan
Publisher
    Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2007
Physical description
    21 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: 2A-1TP1/043, GA MPO3cav_un_auth*0232132
    Překlad názvu: Report on the geothermal research in borehole GTPVLT-1 (Litoměřice) - appendix
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    borehole temperature logs
    radiogenic heat production
    thermal conductivity and diffusivity of rocks
Title keyword
    Geotermickém
    GTPVLT-1
    Litoměřice
    Příloha
    Vrtu
    Výzkumu
    Zprávě
Abstract (in czech)
   Zpráva shrnuje detailně výsledky geotermického výzkumu ve vrtu GTPVLT-1 u Litoměřic včetně veškeré grafické dokumentace. Přináší informace zejména o (i) opakovaných karotážích během hloubení vrtu i po jeho dokončení, (ii) měřeních tepelné a teplotní vodivosti na vzorcích hornin zastižených vrtem, (iii) měřeních obsahu radioaktivních izotopů uranu, thoria a draslíku na vzorcích hornin z vrtu a jejich radiogenní tepelné produkci, (iv) hodnotě zemského tepelného toku ve vrtu a (v) prognóze teploty do hloubky 5 km v místě vrtu
Abstract (in english)
   The report provides detailed information about geothermal research in borehole GTPVLT-1 in the Czech Republic together with all graphic outputs. It includes (i) repeated temperature logs during and after the borehole drilling, (ii) measurements of thermal conductivity and diffusivity of the encountered rock samples, (iii) measurements of radioactive isotopes content of uranium, thorium and potassium in the encountered rock samples and calculation of their radiogenic heat production, (iv) determination of the terrestrial heat flow in the borehole and (v) prognosis of temperature expected down to the depth of 5 km.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013