Record details

Title
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Publisher
    Dům techniky ČSVTS
Pub. place
    Ústí nad Labem
Pub. date
    1990
Country
    Česká republika
Title keyword
    Ekologických
    Mineralogie
    Problémů
    Průmyslových
    Přínos
    řešení
Articles from monograph
    Antropogenní minerály v jeskynních sedimentech Moravského krasu
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Geochemické a fyzikální vlastnosti popelů vybraných složišť v ČSR
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Hydrotermální alterace teplárenského popílku z Český Budějovic
    Identifikace anorganických komponent třecích materiálů
    Kvantitativní stanovení obsahu křemene v prachu
    Mineralogická charakteristika prašného spadu v oblasti Moravskoslezských Beskyd
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Moderní metody rozkladu anorganických surovin
    Možnosti RTG difrakce při analýze pevných emisí
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Projevy průmyslové kontaminace zjištěné šlichovou prospekcí
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Rychlost zvětrávání sulfidů a jejich vliv na migraci těžkých kovů v pórových vodách rudních ložisek
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Studium mineralogického složení elektrárenských popílků
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko
    Vliv znečištěné atmosféry na kamenné historické objekty
    Výskyt nositelů kadmia v přírodě
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Změny pyritu při bakteriálním loužení