Record details

Title
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Other titles
    Contribution to the construction of the velocity model for Western Bohemia using stacking velocities along the seismic profile 9HR/91,93
Author
   Hubatka, František
   Švancara, Jan
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2001
Physical description
    13 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Objednatel: MS ÚFZ MU
Thesaurs term
    93
    seismic profile 9HR/91
    seismic reflection method
    stacking velocities
Title keyword
    9HR/91,93
    Čech
    Modelu
    Podél
    Profilu
    Příspěvek
    Rychlostí
    Rychlostního
    Seismického
    Sestavení
    Sumačních
    Využitím
    Západních
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012