Record details

Title
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Publisher
    Ministerstvo životního prostředí
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1998
ISBN
    80-7212-054-9
Country
    Česká republika
Title keyword
    1997
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Roce
    Výsledů
Articles from monograph
    Mapa nízkopotenciálních geotermálních zdrojů České republiky
    Úvod