Record details

Title
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
Publisher
    Ministrestvo životního prostředí
Pub. place
    Praha
ISBN
    8072121170
Title keyword
    1998
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Roce
    Výsledků
    životního
Articles from monograph
    Chemismus vápenců barrandienského svrchního proterozoika