Record details

Title
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
Pub. date
    1999
ISBN
    80-7212-117-0
Title keyword
    1988
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Výsledků
Articles from monograph
    Pokračují výzkumy českých geologů v Nikaragui