Record details

Title
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
Editor
    Lysenko, V.
Publisher
    Ministerstvo životního prostředí
Pub. place
    Praha
Pub. date
    1999
ISBN
    80-7212-117-0
Country
    Česká republika
Title keyword
    1998
    Geologických
    Horninového
    Ochranu
    Prací
    Prostředí
    Přehled
    Výsledků
Articles from monograph
    Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998