Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
Other titles
    Natural Radioactivity of the Rock Environment in the Caves in Czech Republic
Author
   Štelcl, Jindřich
   Zimák, Jiří
Publisher
    Univerzita Palackého
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2004
ISBN
    80-244-0938-0
Physical description
    104 s.
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    cave soils
    dolostones
    fluvial cave sediments
    limestones
    marbles
    natural radioactive elements
    sinters
Title keyword
    České
    Horninového
    Jeskyních
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Republiky
Abstract (in english)
   Results of the measurements carried out in a total of 2180 points in the show caves in the Czech Republic are summarized in this paper. Concentrations of natural radioactive elements (potassium, uranium and thorium) were measured mainly in karst rocks (limestones, dolostones, marbles), sinters, cave soils and fluvial cave sediments. Along with the gamma-spectrometrical measurements, basic petrographic research has been carried out. Chemical analyses of karst rocks and sediments are given by the individual caves.
Abstract (other))
   Publikace shrnuje výsledky studia přirozené radioaktivity hornin stanovené metodou terénní gamaspektrometrie na 2180 bodech ve veřejnosti přístupných jeskyních České republiky. Mimo údajů o obsahu přirozených radioaktivních prvků v jednotlivých horninových typech (vápence, dolomity, mramory, sintry, jeskynní hlíny, fluviální jeskynní sedimenty) jsou podány základní informace o geologické pozici a speleogenezi jeskyní a nové údaje o petrografické povaze a chemickém složení studovaných hornin.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012