Record details

Title
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
Other titles
    Natural Radioactivity of the Rock Environment in the Caves in Slovak Republic
Author
   Štelcl, Jindřich
   Zelinka, Ján
   Zimák, Jiří
Publisher
    Univerzita Palackého
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2003
ISBN
    80-244-0733-7
Physical description
    82 s.
Publication type
    monografie
Thesaurs term
    cave sediments
    cave soils
    caves
    field gamma-spectrometrical measurements
    natural radioactivity
Title keyword
    Horninového
    Jeskyních
    Prostředí
    Přirozená
    Radioaktivita
    Republiky
    Slovenské
Abstract (in english)
   Concentrations of natural radioactive elements were measured in karst rocks (limestones, dolostones, marbles, ankerites), sinters, cave soils and fluvial cave sediments in caves in Slovak Republic opened to public. Gamma-spectrometrical measurements carried out in the karst areas in Slovakia have shown, that K and Th contents in carbonate rocks of the cave system and in outcrops above it are in general very similar. In case of U, the situation is different. Its contents measured by gamma-spectrometry are in general markedly higher in carbonate rocks of the endokarst than in carbonate rocks in outcrops above the cave system. Positive uranium anomalies in carbonate rocks of the endokarst probably represent one of the consequences of the karstification proceses. Along with the gamma-spectrometrical measurements, basic petrographic research has been carried out.
Abstract (other))
   Publikace shrnuje výsledky základního petrografického výzkumu a měření přirozené radioaktivity karbonátových hornin (vápence, dolomity, mramory, ankerity), sintrů, jeskynních hlín a fluviálních jeskynních sedimentů ve veřejně přístupných jeskyních na území Slovenské republiky. Gamaspektrometrická měření prokázala vzájemně blízké obsahy K a Th v karbonátových horninách jeskynních systémů a v povrchových výchozech situovaných v jejich nadloží. V případě uranu byly zjištěny pozitivní uranové anomálie v karbonátových horninách endokrasu, které lze pravděpodobně interpretovat jako jeden z projevů karstifikačních procesů.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012