Record details

Title
    POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA, CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1 CASE STUDY
Other titles
    Možnosti geologického ukládání CO2 ve slaných kolektorech středních Čech. EU Geocapacity WP 2.1, případová studie
Author
   Hladík, Vít
   Kolejka, Vladimír
   Lojka, Richard
   Tasáryová, Zuzana
Pub. date
    2008
Language
    anglicky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    CO2 geological storage, saline aquifers, Central Bohemian Upper Paleozoic basins
Title keyword
    2.1
    AQUIFERS
    BOHEMIA
    CASE
    CENTRAL
    CO2
    CZECH
    EU
    GEOCAPACITY
    GEOLOGICAL
    POTENTIAL
    REPUBLIC
    SALINE
    STORAGE
    STUDY
    WP
Abstract (in czech)
   Zhodnocení možností ukládání CO2 v hlubokých slaných kolektorech středočeských svrchnopaleozoických pánví. Definice, charakteristika a modelování vhodných litostratigrafických jednotek a jejich izolantů, předběžný výpočet teoretické kapacity kolektorů.
Abstract (in english)
   Assesments of possibilities for CO2 geological storage in deep saline aquifers of Central Bohemian Upper Paleozoic basins. Definition, characterization and modelling of suitabel aquifer units and sealing, calculation of theorethical storage capacity.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014