Record details

Title
    Palaeomagnetic research of selected cave sediments in Korea : final report
Author
   Bosák, Pavel
   Pruner, Petr
   Woo, K. S.
Publisher
    Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2008
Physical description
    135 s.
Language
    anglicky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: IAA300130701, GA AV ČR
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    cave sediment
    caves
    palaeomagnetism
Title keyword
    Cave
    Final
    Korea
    Palaeomagnetic
    Report
    Research
    Sediments
    Selected
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012