Record details

Title
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
Publisher
    Univerzita J. E. Purkyně, fakulta přírodovědecká
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1984
Country
    Česká republika
Title keyword
    1982
    Brno
    Česko
    Geochemie
    Geologické
    Hlediska
    Konference
    Minulosti
    Organismy
    Paleoekologie
    Prostředí
    Sborník
    Sedimentologie
Articles from monograph
    Genetické a ekomorfologické změny
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Izotopické studium štramberských tithonských vápenců
    K distribuci hlavonožců v pelagických uloženinách spodní křídy na Strážovské hornatině
    Metodologie a metody paleoekologické práce
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Trofická struktura fosilních společenstev
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Význam geochemie pro paleoekologii
    Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Způsob dochování dvouchlopňových schránek jako kritérium původu faun v cyklotémách ostravského produktivního karbonu