Record details

Title
    Petrografické zpracování 19 vzorků z Anktarktídy (AP1-AP19)
Other titles
    Petrography of 19 rock-samples from Antarctica (AP1-AP19)
Author
   Kováčik, Martin
Pub. date
    2009
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    basalt, granite porphyry, gabrodiorite porphyry, ryolite, petrology
Title keyword
    19
    Anktarktídy
    AP1-AP19
    Petrografické
    Vzorků
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Petrografickému studiu byly podrobené různé typy pyroxenických bazaltových hornin, které často podlehly intenzivním druhotným proměnám (hlavně chloritizace, karbonatizace atd.). Dále byli zhodnoceny kyselé vulkanity a granity, zejména ve formě subvulkanických typů. Zřídkavé pískovce a polymikní brekcie někdy indikují více deformačních fází ve vývoji horninového souboru.
Abstract (in english)
   Petrography of 19 rock-samples from Antarctica (AP1-AP19)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014