Record details

Title
    Požáry v českých zemích
Author
   Hladík, V.
   Janata, J.
   Kozák, Jan
Publisher
    Professional Publishing
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
ISBN
    978-80-86946-96-2
Physical description
    99 s.8950
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Notes
    Překlad názvu: Fires in the territory of the Czech countries
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Czech Republic
    Europe
    historical and contemporary fires
Title keyword
    českých
    Požáry
    Zemích
Abstract (in czech)
   V první části knihy je zmíněna fyzikální podstata hoření, včetně rozdělení této reakce podle rychlosti jejího šíření. Druhá část je věnována komentované přehlídce historických zobrazení známých světových a domácích požárů. Poslední část knihy se zabývá moderním způsobům zmáhání požárů, způsobům kompenzace požárních škod s sanačními pracemi.
Abstract (in english)
   The first part of the book deals with the physical fundaments of burning and distribution of various types of burning according to propagation velocity of this oxidation process. In the second part a commented pictorial exhibition through famous historical fires, which occurred abroad and in the Czech countries, is displayed. In the last part of the book modern methods and technologies of fire extinction, fire damage mitigation and compensation and are discussed and commented, including the after-fire sanitation works.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013