Record details

Title
    Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
Other titles
    fluoranthene/(fluoranthene+pyrene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Author
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Krupka,geochemistry, organic pollution, ArcGis,
Title keyword
    1:25000
    02-322
    Fluorantren/(fluorantren+pyren
    Krupka
    Listu
    Poměr
    Půdách
Abstract (in czech)
   Tematická mapa organických polutantů 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí organickými polutanty. Mapa ukazuje současnou kontaminaci půd ve významném průmyslovém regionu ČR.
Abstract (in english)
   fluoranthene/(fluoranthene+pyrene) ratio in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014