Record details

Title
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
Author
   Bosák, Pavel
   Hladil, Jindřich
   Štorch, Petr
   Žák, Karel
Publisher
    Geologický ústav AV ČR
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2006
Physical description
    -
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Review of longitudinal geological profiles along planned high-speed railway tunnel between Prague and Beroun
Subject category
    Cretaceous
    geological profile
    Paleozoic
    Prague synform
    railway tunnel
Title keyword
    Geologických
    Podélných
    Posouzení
    Praha-Beroun
    Profilů
    Stavbu
    Tunelovou
    Vysokorychlostní
    železnici
Abstract (in czech)
   Ve zprávě jsou diskutovány rozdíly ve dvou různých geologických profilech podél projektované tunelové trasy pro vysokorychlostní železnici mezi Prahou a Berounem.
Abstract (in english)
   Two different longitudinal geological profiles along the planned railway tunnel between Prague and Beroun and reviewed and discussed.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012