Record details

Title
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
Author
   Godány, Josef
   Kortanová, Jana
   Macháček, Milan
Pub. date
    2012
Physical description
    52 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    §
    45i
    114/1992
    Aktualizace
    č
    Evropsky
    Koncepce
    Kraje
    Krajiny
    Libereckého
    Lokality
    Oblasti
    Ochraně
    Platném
    Politiky
    Posouzení
    Přírody
    Ptačí
    Regionální
    Sb
    Surovinové
    Vlivu
    Významné
    Zákona
    Znění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014