Record details

Title
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
Author
   Kajzar, Vlastimil
   Kotris, J.
   Kukutsch, Radovan
   Němec, J-
Publisher
    DIAMO s.p., o.z. GEAM, Dolní Rožínka
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    16 s. : P
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 5
    HS 845/33/10
Subject category
    Horní Město
    measurement of surface changes
    mining
Title keyword
    Dobývacím
    Horní
    Měření
    Město
    Pb-Zn
    Poddolovaném
    Posouzení
    Prostoru
    Rud
    Ukončení
    území
    Výškových
    Záměru
Abstract (in czech)
   Vedení podniku DIAMO, s. p., o. z. GEAM Dolní Rožínka požádalo o vypracování odborného posouzení záměru ukončit výšková měření na pozorovací stanici v bývalém dobývacím prostoru Horní město. V této lokalitě měl tento podnik v letech 2004 - 2012 povinnost provádět nivelační měření za účelem sledování a hodnocení vývoje poklesů povrchu spjatých s předchozí hlubinnou těžbou černého uhlí. Vzhledem k vývoji poklesů ve studované oblasti a dalším faktorům ovlivňujícím kvalitu měření se uvažuje veškerá výšková měření v tomto dobývacím prostoru ukončit. Pro možnost provedení celkového vyhodnocení pozorovacích bodů a důkladného poznání charakteru povrchu byly objednavatelem poskytnuty dokumenty vztahující se k aktuálnímu stavu řešené problematiky. Jedná se o soubor textových, tabulkových a grafických (mapových) podkladů. Seznam podstoupených materiálů je shrnut v závěru zprávy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014