Record details

Title
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Hradec Králové. SOG - ČGS Praha
Other titles
     Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Hradec Kralove. SOG - CGS Praha.
Author
   Rýda, Karel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    . Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Title keyword
    ČGS
    Hlediska
    Hradec
    Králové
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
Abstract (in czech)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstract (in english)
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Hradec Kralove. SOG - CGS Praha.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014