Record details

Title
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Nové Veselí. SOG - ČGS Praha
Other titles
     Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Nove Veseli. SOG - CGS Praha.
Author
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Title keyword
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Nerostných
    Nové
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
    Veselí
Abstract (in czech)
   Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstract (in english)
    Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Nove Veseli. SOG - CGS Praha.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014