Record details

Title
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha
Other titles
     Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Velka Bites. SOG - CGS Praha.
Author
   Rýda, Karel
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
     Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Title keyword
    Bíteš
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin
    Velká
Abstract (in czech)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstract (in english)
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Velka Bites. SOG - CGS Praha.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014