Record details

Title
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
Other titles
    Expert Opinion about aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Expert Opinion, aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Title keyword
    Arnoltice-Pertoltice
    části
    ČGS
    ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Dobývacího
    Dolní
    Ložiska
    Nového
    Pertoltice
    Pískovna
    Posudek
    Prostoru
    Severní
    Stanovení
    štěrkopísků
    Těžba
    Záměru
Abstract (in czech)
   Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011 - plánovaný záměr těžby
Abstract (in english)
   Expert Opinion about aggregate mining at Dolní Pertoltice mining lease held over Arnoltice - Pertoltice deposit (north part).
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014