Record details

Title
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha
Other titles
     Ryda, K. (2011): Opinion CHLO in terms of protection of mineral resources. Zdar nad Sazavou. SOG - CGS Praha.
Author
   Rýda, Karel
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Title keyword
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    Sázavou
    SOG
    Surovin
    ZÚP
    Žďár
Abstract (in czech)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Abstract (in english)
    Ryda, K. (2011): Opinion CHLO in terms of protection of mineral resources. Zdar nad Sazavou. SOG - CGS Praha.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014