Record details

Title
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Polná. SOG - ČGS Praha
Author
   Rýda, Karel
Pub. date
    2012
Language
    anglicky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
     Protection of mineral deposits, undermining areas, landslides, radon risk
Title keyword
    ČGS
    Hlediska
    Ložisek
    Nerostných
    Ochrany
    Posudek
    Praha
    SOG
    Surovin.Polná
    ZÚP
Abstract (in english)
    Zadaný region je vyhodnocen z hlediska vlivu územního plánování na ochranu ložisek nerostných surovin. Dále je zhodnocen dle evidence poddolovaných území, starých důlních děl, sesuvů a radonového rizika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014