Record details

Title
    Posudek k návrhu územního plánu velkého územního celku okresu Klatovy
Other titles
    report on land-use planning project of Klatovy district
Author
   Babůrek, Jiří
   Hrazdíra, Petr
   Krupička, Jiří
   Petáková, Zdeňka
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    land-use planning, geology, geohazards, georisks, sustainable development
Title keyword
    Celku
    Klatovy
    Návrhu
    Okresu
    Plánu
    Posudek
    územního
    Velkého
Abstract (in czech)
   Byl zhodnocen územní plán okresu Klatovy. Nebyly shledány konflikty plánu rozvoje krajiny se starými důlními díly, velké stavby (především železniční koridor) nejsou v konfliktu s geologií krajiny, byla navržena revize 140 let starého železničního tunelu ve velmi tektonicky porušeném horninovém prostředí
Abstract (in english)
   report on land-use planning project of Klatovy district
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014