Record details

Title
    Prehistorické jeskyně : katalogy, dokumenty, studie
Publisher
    Archeologický ústav AV ČR
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2002
ISBN
    80-86023-38-9
Country
    Česká republika
Title keyword
    Dokumenty
    Jeskyně
    Katalogy
    Prehistorické
    Studie
Articles from monograph
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fosilní obratlovci lokality Bacín
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologický podklad a vývoj
    Jeskyně v údolí Říčky: Kůlnička, Liščí a Klímova
    K problematice funerálních jeskyní
    Kamenné suroviny z výzkumů Josefa Skutila v severní části Moravského krasu
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Němčice I
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Půdní pokryv Bacínu
    Suroviny paleolitických artefaktů z jeskyní Kůlnička a Liščí díra
    Výzkum surovin štípaných artefaktů magdalénského osídlení z Ochozské jeskyně
    Výzkumy Josefa Skutila v severní části Moravského krasu