Record details

Title
    Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Other titles
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva