Record details

Title
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
Other titles
    Reconnaissance of ore deposits and energy mineral resources and Reconnaissance industrial and building minerals resources of the ČR
Author
   Čápová, Dana
   Godány, Josef
   Horníčková, Eva
   Javůrková, Milada
   Kramolišová, Pavla
   Lhotský, Pavel
   Petáková, Zdeňka
   Rambousek, Petr
   Sedláček, Jan
   Starý, Jaromír
   Štrupl, Vít
Pub. date
    2006
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    economic geology, deposits, potential sources
Title keyword
    1:1
    Energetických
    Mil
    Nerud
    Prognózní
    Rud
    Stavebních
    Surovin
    Zdroje
Abstract (in czech)
   V mapě jsou znázorněny objekty nadějných výskytů nerostných surovin, rozčleněných podle klasifikace ocenění prognózního zdroje a druhu suroviny.
Abstract (in english)
   Reconnaissance of ore deposits and energy mineral resources and Reconnaissance industrial and building minerals resources of the ČR
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014