Record details

Title
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
Author
   Kottnauer, Pavel
   Pichl, Richard
   Schenk, Vladimír
   Schenková, Zdeňka
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2004
Physical description
    30 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: ME 694, GA MŠk
    Překlad názvu: Project of the program Kontakt of the Ministry of Education, Youth and Sport No. ME 694 (2003-2005) Network for rapid information about strong motion and macroseismic intensity data from main earthquakes of Greece (S.M.INT). Report 2003
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    isoseismal maps
    local geology
    macroseismic intensity
Title keyword
    694
    2003
    2003-2005
    č
    ČR
    Datům
    Dostup
    Důležitých
    Informační
    Intenzitách
    Kontakt
    Léta
    Makroseismických
    MŠMT
    Pohybech
    Programu
    Projekt
    Průběžná
    Rok
    Rychlý
    Řecka
    Silných
    Síť
    S.M.INT
    Zemětřesení
    Zpráva
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012