Record details

Title
    Provedení terénního šetření možného vlivu starého důlního díla na nemovitost v Jáchymově č.p. 535
Other titles
    Field reconnaissance of the possible influence of the old mine on the estate in Jáchymov No. 535.
Author
   Knésl, Ilja
   Poňavič, Michal
Pub. date
    2012
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    old mining area, underground mining, Jáchymov, geophysical survey
Title keyword
    535
    č.p
    Díla
    Důlního
    Jáchymově
    Nemovitost
    Provedení
    Starého
    šetření
    Terénního
    Vlivu
Abstract (in czech)
   Podle terénní rekognoskace objektu v Jáchymově v Hornické ulici č.p. 535, je možné vyloučit vliv starého důlního díla, které ústí ve svahu nad nemovitostí na přilehlém pozemku. Není zcela vyloučen vliv přírodních procesů (sesuv, řícení svahu vlivem důlních děl). Tento předpoklad je možné potvrdit nebo vyloučit dalším geofyzikálním průzkumem.
Abstract (in english)
   Field reconnaissance of the possible influence of the old mine on the estate in Jáchymov No. 535.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014