Record details

Title
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1984
Country
    Československo
Title keyword
    6.-8
    1984
    Celoštátnej
    Dolina
    Hydrogeologickej
    Júna
    Konferencie
    Ochrany
    Problémy
    Puklinové
    Puklinovo-krasové
    Račkova
    Referátov
    VIII
    Vody
    Zborník
Articles from monograph
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Iraku
    Hydrogeologický průzkum a nové zachycení karlovarských terem
    Isotopový výzkum termy ve Velkých Losinách na Moravě
    Izotopické analýzy kyslíku, vodíku a síry jako indikátory některých typů československých minerálních vod
    K charakteristike vplyvu banských vôd kryštalinika Nízkych Tatier na kvalitu prírodných vôd
    K vodárenskému využívání vod Moravského krasu
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch
    Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR
    Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Projevy slapových sil a zemětřesení ve zřídelní struktuře Slatinice u Olomouce
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Teplé a termální vody západních Čech
    Termální vody ve Velkých Losinách
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline
    Využiteľné množstvá krasovo-puklinových vôd v Domažnickej doline