Record details

Title
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
Other titles
    Mineral resources assesment in Karlovy Vary region
Author
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
   Lhotský, Pavel
   Poňavič, Michal
   Rambousek, Petr
   Rýda, Karel
   Starý, Jaromír
   Šír, Pavel
Pub. date
    2003
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    mineral resources, Karlovy Vary region
Title keyword
    KARLOVARSKÉHO
    KRAJE
    POLITIKA
    REGIONÁLNÍ
    SUROVINOVÁ
Abstract (in czech)
   Předložená studie ukazuje na potenciál karlovarského kraje v oblasti nerostných surovin, vyjmenovává jaké suroviny se v regionu těží a kolik. Předložená koncepce surovinové politiky počítá s využitím ložisek stavebního kamene dle potřeby regionu a jeho navazujících částí ve stávajících objemech roční těžby. Místní význam nepřesáhne využití ložisek cihlářských surovin, případně štěrkopísků.
Abstract (in english)
   Mineral resources assesment in Karlovy Vary region
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014