Record details

Title
    Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi"
Publisher
    Invence Litomyšl
Pub. place
    Seč
Pub. date
    1996
ISBN
    80-902052-1-6
Country
    Česká republika
Title keyword
    Aplikace
    Konferenci
    Metod
    Nových
    Ochranářské
    Poznatků
    Praxi
    Přednesené
    Referáty
    Teoretických
Articles from monograph
    1. Hydrogeologické novinky ze Železných hor a přilehlé Dlouhé meze
    Fakta a mýty o potenciálu a prioritách nerostných surovin v podmínkách Chráněné krajinné oblasti Železných hor
    Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích