Record details

Title
    Reporte final del mapa geomorfologico del Area Metropolitana de San Salvador
Other titles
    Final report of geomorphological map of the capital San Salvador, Salvador.
    Závěrečná zpráva ke geomorfologické mapě hlavního města San Salvadoru, Salvador.
Author
   Baratoux, Lenka
   Kopačková, Veronika
   Šebesta, Jiří
Pub. date
    2006
Language
    španělsky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    geomorphology,geomorphological map,landuse
Title keyword
    Area
    Del
    Final
    Geomorfologico
    Mapa
    Metropolitana
    Reporte
    Salvador
    San
Abstract (in czech)
   Zpracování geomorfologické mapy hlavního města San Salvadoru, Salvador v měřítku 1:25 000. Mapa slouží jako základní data pro sestavení územního plánu. Bylo mapováno cca 600 km2 doplněno závěrečnou zprávou.
Abstract (in english)
   The elaboration of geomorphological map of the capital San Salvador, Salvador in the scale 1:25 000. The map serves like basic date for landuse. Mapped 600 km2 and with final report.
Abstract (other))
   La elaboración del mapa geomorfológico de Área Metropolitana de San Salvador, El Salvador en una escala de 1:25 000. El mapa sirve como una database para elaboración del plan de desarrollo. Mapeado 600 km2 con reporte final.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014