Record details

Title
    Results of geomagnetic measurements made at the observatory of Budkov in 1996
Author
   Bláha, Bohumil
   Horáček, Josef
   Jůnová, Vladislava
   Nejedlá, Jaroslava
   Seligerová, Jitka
   Tauerová, Daniela
Editor
    Střeštík, J.
Publisher
    Academy of sciences of the Czech republic. Geophysical institute
Pub. place
    Prague
Pub. date
    1997
Physical description
    150 s.
Language
    anglicky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Subject category
    Budkov observatory
    geomagnetic measurements
Title keyword
    1996
    Budkov
    Geomagnetic
    Made
    Measurements
    Observatory
    Results
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013