Record details

Title
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
Other titles
    Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Author
   Godány, Josef
   Hrazdíra, Petr
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    stupeň zatížení těžbou nerostných surovin, environmentální analýza
Title keyword
    1D/8/17/II/04
    2005
    Aglomerace
    Etapová
    Funkcí
    Horninového
    MŽP
    Narušených
    Nerudných
    Obnova
    Palivoenergetických
    Postižení
    Projektu
    Prostředí
    Roční
    Rok
    Sídelní
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    VaV
    Základních
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Roční etapová zpráva shrnující průběh prací uskutečněných v roce 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04
Abstract (in english)
   Study of Sokolov- Karlovy Vary area affected by mining
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014