Record details

Title
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
Author
   Štrunc, Jaroslav
Publisher
    Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2009
Physical description
    3 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Projekt: GA102/07/0794, GA ČR
    Překlad názvu: Grant project solving and final summarization, Registration number of project: 102/07/0794, Name of project: Sensor of Rotational Movement around Vertical Axis for Seismology
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    capacitive
    rotation
    seismograph
Title keyword
    102/07/0794
    Celkové
    číslo
    Grantového
    Kolem
    Měření
    Název
    Osy
    Pohybu
    Projektu
    Registrační
    Rotačního
    Rozbor
    řešení
    Seismická
    Shrnutí
    Snímač
    Svislé
Abstract (in czech)
   V rámci tohoto projektu se podařilo jednak zkonstruovat a otestovat rotační senzory na dvou principech a dále připravit generátor rotačních kmitů pro testování a seismickou prospekci. Během teoretických analýz a praktických testů jsme objevili možnost použití rotačních vln jako prospekční metody.
Abstract (in english)
   Within this project were developed prototypes of the seismic rotation motion based on the two principles and also a generator of rotational motion that can be used for seismic prospection. During the theoretical works and experiments we found that generator and sensor of rotational motion can be used in geophysical prospecting.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012