Record details

Title
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
Author
   Boháček, Zbyněk
   Franců, Eva
Pub. date
    2006
Physical description
    58 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Charakteru
    Environmentálně
    Horninového
    Kontaminace
    Organických
    Pomocí
    Prostředí
    Rozlišení
    Sloučenin
    Vybraných
    Významných
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014