Record details

Title
    SOP Z-PAU Stanovení polycyklickýcch aromatických uhlovodíků
Other titles
    SOP Z-PAU Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons
Author
   Bezděk, Josef
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    determination of polycyclic aromatic hydrocarbons, soil, sediment, sludge, waste
Title keyword
    Aromatických
    Polycyklickýcch
    SOP
    Stanovení
    Uhlovodíků
    Z-PAU
Abstract (in czech)
   Standardní operační postup popisující pravidla a postupy pro provádění uvedené zkoušky. (Revize dokumentu)
Abstract (in english)
   SOP Z-PAU Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014