Record details

Title
    SPL VZ-SK Vzorkování stavebních konstrukcí
Other titles
    SPL VZ-SK Building structure sampling
Author
   Konečný, František
Pub. date
    2005
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    sampling, building structure
Title keyword
    Konstrukcí
    SPL
    Stavebních
    VZ-SK
    Vzorkování
Abstract (in czech)
   Standardní postup laboratoře, v němž jsou zpracovány postupy a pravidla pro vzorkování dnových sedimentů.
Abstract (in english)
   SPL VZ-SK Building structure sampling
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014