Record details

Title
    Sanační technologie VII
Publisher
    Vodní zdroje EKOMONITOR
    Vorní zdroje EKOMONITOR
Pub. place
    Uherské Hradiště
Pub. date
    2005
ISBN
    80-86832-11-2
Title keyword
    Sanační
    Technologie
    VII
Articles from monograph
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí